Öğr. Gör. Dr. MÜNİRE TEMEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. MÜNİRE TEMEL

T: (0282) 250 3110

M muniretemel@nku.edu.tr

W muniretemel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİYE )
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANATOMİ
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK PR.
1999-2006
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Hemşire SAĞLIK BAKANLIĞI 1997-2000
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEMEL M., KUTLU F. Y., Gordon’s model applied to nursing care of people with depression., International Nursing Review, vol. 62, pp. 563-572, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEMEL M., ŞİŞMAN F. N., İletişim Becerileri Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Sanal ve Kişilerarası İlişkilerine Etkisi, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt 4, ss. 171-179, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. TEMEL M., Akgün K. . M. ., Çelikkalp Ü., Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt 7, ss. 199-205, 2014.
Özgün Makale Ulakbğim Tıp Veri Tabanı
3. TEMEL M., ŞİŞMAN F. N., Kadına Yönelik Cinsel Saldırılarda Hemşirelik Yaklaşımı, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt 4, ss. 85-90, 2013.
Özgün Makale Ulakbim Tıp Veri Tabanı
4. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., VAROL SARAÇOĞLU G., DEMİR DOĞAN M., Bir Kamu Hastanesinde Yatan Hastaların Hizmet Memnuniyeti., Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisİ, cilt 6, ss. 1-14, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ÇELİKKALP Ü., AYDIN SAYILAN A., TEMEL M., Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri., Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, cilt 3, ss. 1-13, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. TEMEL M., Çocuklarda Periyodik Ateş Nedenlerinden Biri: PFAPA(Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenit) Sendromu., Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt 3, ss. 54-60, 2010.
Endekste taranmıyor
7. TEMEL M., İntiharların Önlenmesinde Hemşirenin Sorumlulukları., Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 12, ss. 79-83, 2009.
8. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., DOĞAN E., KALUK S., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Faaliyetlere İlişkin Görüş ve Tutumları., Sağlıcakla, cilt 14, ss. 48-50, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. TEMEL M., Beden İmajını Etkileyen Faktörler ve Beden İmajı Doyumu., Sendrom, cilt 19, ss. 62-65, 2007.
Endekste taranmıyor
10. TEMEL M., METİNOĞLU M., Tekirdağ İline Bağlı I ve IV nolu Sağlık Ocaklarına Başvuran 15-49 yaş Kadınlarda Genital Hijyen Uygulamalarının İncelenmesi., İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 15, ss. 91-99, 2007.
Özgün Makale ULAKBİM TIP VERİ TABANI
11. TEMEL M., Sağlık Personelini İlgilendiren Önemli Bir Konu: Malpraktis, Hemşirelik Forumu, ss. 83-90, 2005.
Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SARAÇOĞLU V. G. ., TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., BİLGİÇ Ş., Anger, Anger Expression Style And Related Factors In A Group Of Associate Degree Students., 10th European Public Health Conference. Stockholm, Sweden (01.11.2017-04.11.2017).
Özet bildiri
2. TEMEL M., KARAMAN S., Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Çocuk İhmal ve İstismarının Yönetilmesinde Çocuk Koruma Merkezinin Rol ve Önemi, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi-Kırklareli. (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
3. BİLGİÇ Ş., ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Hemşirelik Becerilerinin Kazandırılmasında Mobil Öğrenmenin Etkisi., International Conference on Quality in Higher Education. (24.11.2016-25.11.2016).
Sözlü Bildiri
4. BİLGİÇ Ş., TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük, Özyeterlilik ve Umut Düzeyleri., IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (06.11.2016-09.11.2016).
Poster
5. ŞİŞMAN F. N., TEMEL M., Hemşirelik Öğrencilerinin Sanal Ortam Sosyalleşme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler., IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (06.11.2016-09.11.2016).
Poster
6. TEMEL M., ŞİŞMAN F. N., Kişlerarası İlişkiler Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Sanal ve Kişilerarası İlişkilerine Etkisi., IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (06.11.2016-09.11.2016).
Poster
7. TEMEL M., KUTLU F. Y., The relationship between depressive symptoms, hopelessness and self-efficacy in coping in patients with depressive disorders, 5th European Conference on Mental Health (14.09.2016-16.09.2016).
Poster
8. TEMEL M., KUTLU F. Y., Gordon´s model applıed to nursıng care of people wıth depressıon, Horatıo Congress (08.10.2015-10.10.2015).
Poster
9. TEMEL M., AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi, II.Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (04.11.2012-07.11.2012).
Poster
10. ŞİŞMAN F. N., TEMEL M., Birinci Basamak Hizmetlere Başvuran Bireylerin Ruhsal Bozukluklara İlişkin Görüş ve Tutumları., I.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (22.10.2011-24.10.2011).
Poster
11. TEMEL M., AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., Çizgi Filmlerdeki Şiddet ve Çocuk., I.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi . (22.10.2011-24.10.2011).
Poster
12. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Psycho-Social Factors at Work Place and Suicide., XIX World Congress on Safety and Health at Work (11.09.2011-15.09.2011).
Poster
13. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., VAROL SARAÇOĞLU G., DEMİR DOĞAN M., Patient Satisfaction in One of the Hospıtal in Tekirdağ, 2008., 12. th. World Publıc Health Congress (27.04.2009-01.05.2009).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Tanışman N., Çolak S., Yılmaz T., TEMEL M., Bir Grup Ev Hanımında Somatizasyon ve Televizyonda İzlediği Sağlık Programları İle ilişkisi, 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. (19.04.2013-21.04.2013).
Poster
2. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Mut E., Bir Üniversitenin Hemşirelik ve Tıbbi Laboratuar Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Uygulama Alanlarında Mesleki Risklerle Karşılaşma Durumları., Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi (18.11.2011-20.11.2011).
Sözlü Bildiri
3. TEMEL M., Hemşirelik Hizmetlerinde Yeni Bir Yaklaşım Tele Hemşirelik, Rumeli Buluşması 1/Sağlıkta Yeni Yönelimler Sempozyumu (10.03.2011-12.03.2011).
Tam metin bildiri
4. ÇELİKKALP Ü., DEMİR DOĞAN M., TEMEL M., ÖNLER E., Tekirdağ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Memnuniyetlerinin Belirlenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (20.10.2009-24.10.2009).
Poster
5. ÇELİKKALP Ü., DEMİR DOĞAN M., TEMEL M., ÖNLER E., Tekirdağ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Örgütlenmeye İlişkin Bilgi Ve Tutumları., 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi. (20.10.2009-24.10.2009).
Poster
6. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., DOĞAN S., Ruhsal Travma ve EMDR Terapisi., III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (04.06.2009-06.06.2009).
Poster
7. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri., VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. (22.10.2008-25.10.2008).
Poster
8. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına İlişkin Görüşleri., VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. (22.10.2008-25.10.2008).
Poster
9. TEMEL M., Doğan E., Kaluk S., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Faaliyetlere İlişkin Görüş ve Tutumları., VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. (22.10.2008-25.10.2008).
Poster
10. TEMEL M., Güner B., Özgür G., Can F. N., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi., 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25.06.2008-27.06.2008).
Poster
11. Gürpınar D., Şahin A., TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., Kronik Hastalıklarda Ruh Sağlığını Koruma., 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
12. Gül A., ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Psikiyatride Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı. Transkraniyal Manyetik Sitümülasyon., 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
13. Uzunok S., Mardin S., Yardım A., ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Yılmaz L., Ergenlik Dönemindeki Riskli Sağlık Davranışları., III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (29.04.2004-30.04.2004).
Poster
Ulusal Projeler
1. Hemşirelik Becerilerinin Kazandırılmasında Mobil Öğrenmenin Etkisi., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.06.2016-11.10.2016.
Üyelikler
Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Üye, 2011-.
Erasmus Koordinatörlüğü, Başkan, 2007-2010.
NKÜ Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2010.
Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2006-.